ตาพร่ามัว Blurred Vision

บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision

ตาพร่ามัว Blurred Vision

  • ตามัว ถ้าใส่แว่น หรือมองผ่านเเว่นที่เป็นรู(Pinhole) เวลาที่ตรวจวัดสายตา แล้วสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น พบว่าส่วนมากเกิดจากการมีค่าสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือสายตาสูงวัย ซึ่งอาการที่มัวดังกล่าวสามารถเเก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการใส่เเว่นสายตาหรือคอนเเทคเลนส์นั่นเอง
  • ตามัวที่เป็นตลอดเวลา ในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะต้อกระจก ซึ่งการมองเห็นจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ
  • ถ้าตามัวแบบกระทันหันและมีอักเสบ และ แดง อาจเกิดจกากต้อหินเฉียบพลัน หรือม่านตาอักเสบ  มักพบในผู้ที่เป็นโรครูมาตอยด์ ไขข้ออักเสบ โรคSLE เป็นต้น ต้องรีบพบจักษุแพทย์
  • ถ้าตามัวเป็นๆหายๆ เเละชีวิตประจำวันมีการใช้สายตามาก อาทิ คอมพิวเตอร์ มือถือ เเละเเทบเล็ต ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะตาเเห้ง ซึ่งการรักษาทำได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมกับการหยอดน้ำตาเทียม

ทาน i-viss ช่วยทำให้เซลล์ในตาฟื้นฟูทำงานได้ดีขึ้น