ต้อกระจก Cataract

บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision

โรคต้อกระจก (Cataract)

เป็นภาวะที่เลนส์ตาขุ่นมัวเหมือนกระจกฝ้า เนื่องจากเป็นความเสื่อมไปตามวัยของเลนส์ตาเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น อุบัติเหตุหรือเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน

อาการแสดงของต้อกระจกมีดังนี้

1. มองไม่ชัดหรือตามัว เป็นอาการเด่นของต้อกระจก โดยค่อยๆ มัวลงอย่างช้าๆ ตามัวมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มีแสงจ้า เช่น เมื่อออกแดด และมองเห็นดีขึ้นในที่มีแสงสลัว อาการตามัวที่มากหรือน้อยขึ้นกับความขุ่นของเลนส์แก้วตา

2. มองเห็นภาพซ้อน เนื่องจากการหักเหของแสงไม่รวมเป็นจุดเดียวที่จอประสาทตา

3. เห็นแสงไฟกระจาย และอาจมองเห็นภาพเป็นสีเหลือง

4. สายตาสั้น เห็นในระยะใกล้ดีขึ้น เกิดจากกำลังหักเหของเลนส์ตาที่เพิ่มขึ้น คนจะดีใจนึกว่าตาดีขึ้นแท้จริงคืออาการสัญญาณการเกิดต้อกระจก

5. ปวดตา หรือปวดศีรษะในรายที่เริ่มมีต้อกระจกมากขึ้น เลนส์เปลี่ยนสีขุ่นมากขึ้น

6. อาจเห็นเป็นฝ้าขาวๆบริเวณกลางรูม่านตาในกรณีที่ต้อกระจกสุกเต็มที่แล้ว

ทาน i-Viss ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในเลนส์ตา