ต้อหิน Glaucoma

บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision

โรคต้อหิน Glaucoma

เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำลายประสาทตา Optica nerve และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

มี 2 ประเภท

1. ต้อหินชนิดมุมปิด  (Angle closure glaucoma) จะเกิดแรงดันในตาเพิ่มสูงอย่างฉับพลัน ผู้ป่วยจึงสังเกตอาการของตนเองได้ง่าย

สาเหตุ ต้อหินมุมปิด เกิดกระบวนการขับน้ำเลี้ยงลูกตาส่วนหน้าลดต่ำลงเฉียบพลัน เพราะมุมตาที่เคยทำหน้าที่เป็นทาระบายปิดตัวลง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเลี้ยงลุกตาคั่ง ความดันในลูกตาจึงเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดแรงกดทับเส้นประสาทตา

 ( Optic nerve) ซึ่งอยู่ด้านในสุดของลูกตา ทำให้มีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดตาอย่างรุนแรง

2. ต้อหินมุมเปิด (Open angle glaucoma) โดยมากมีความดันลูกตาสูง เเต่ค่อยๆเกิด เกิดจากการอุดตันของมุมช่องหน้าม่านตาตามอายุ ช่วงเเรกอาจไม่มีอาการ เเต่หากปล่อยไว้ไม่ได้ทำการรักษาจะทำให้เส้นประสาทตาถูกกดทับเรื้อรังจนทำให้ลานสายตาจะค่อยๆแคบลงถาวร ขั้วประสาทตาจะฝ่อและถูกทำลาย ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาคุมระดับความดันในตาให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอยู่เสมอ

ทั้งนี้การสูญเสียการมองเห็นของผู้ที่เป็นต้อหินจะเริ่มที่ขอบนอกของลานสายตา ส่วนตรงกลางภาพยังเห็นชัด หากไม่ได้รักษาการมองเห็นค่อยๆมัวบริเวณขอบ จากนั้นจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นส่วนกลางไปด้วย โดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว

ทาน i-viss ช่วยฟื้นฟูเซลล์ขั้วประสาทตาให้เสื่อมช้าลง