ปวดตา Eye Strain

บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision

อาการปวดตาแยกออกเป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ

1. อักเสบหรือติดเชื้อ

ถ้ามีอาการปวดตา ร่วมกับมีตาแดง บวม มัว อาจเกิดจากตาอักเสบ ตาติดเชื้อ รวมถึงความดันตาสูงเฉียบพลันได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรีบพบจักษุแพทย์โดยด่วน เพราะถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ตามัวถาวรได้

2. ไม่อักเสบ

ถ้ามีอาการปวด เเต่ไม่แดง ไม่มัว อาจเกิดจากการใช้สายตามาก อาทิการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ตลอดจนถึงเเท็ปเล็ตเป็นเวลานานติดต่อกันทั้งวัน ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหายหรือบรรเทาได้ ถ้ามีการพักผ่อนดวงตาที่เพียงพอ เเละอยู่ในที่ๆมีความสว่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากมีอาการมากขึ้นควรไปพบจักษุแพทย์ เพื่อหาสาเหตุเเละให้การรักษาอย่างถูกต้อง