สายตาสั้นเยอะ High shortsightedness

บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision

กังวลที่มีสายตาสั้นเยอะ High shortsightedness

เด็กที่สายตาสั้น มักมีพฤติกรรมการใช้สายตา แบบชอบอ่านเขียนใกล้ๆ ซึ่งจะทำให้สายตาสั้นยิ่งๆขึ้นไป ต้องคอยเตือน พฤติกรรมให้เด็กๆนะคะ

Myopia , Shortsightedness

เด็กๆที่มีค่าสายตาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Progressive myopia )ส่วนหนึ่งอาจมาจากกรรมพันธ์ุและการเรียนที่หนักหน่วง ที่สังเกตว่าทุกๆ 3-4 เดือนต้องเปลี่ยนแว่นนั้นอาจมาจากกรรมพันธุ์

ค่าสายตาสั้นจะแสดงกำลังการหักเหแสงของเลนส์ออกเป็นหน่วยที่เรียกว่า ไดออปเตอร์  ( Diopter)  ถ้าสั้นระหว่าง -0.5 ถึง -1.75

ไดออปเตอร์ จัดว่าสายตาสั้นแบบอ่อน

ส่วนผู้มีสายตาสั้น -2.00 ถึง – 4.00 ไดออปเตอร์ จัดว่าสายตาสั้นระดับกลาง

ส่วนตั้งแต่ -5.00 ไดออปเตอร์ขึ้นไปสายตาสั้นระดับสูง

ผู้ใหญ่ที่เผชิญกับค่าสายตามากก็จะกังวลใจเป็นทุน ควรดูแลบำรุงสายตาและพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

นอกจากการใส่แว่นสายตาสั้นแล้วควรเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานหรือตัวเราเอง ให้ลดการใช้สายตาในระยะใกล้ๆนานๆเพราะเมื่อเวลาเราดูใกล้เลนส์ตาจะเพ่งเยอะ ควรมองไกลทุกๆ 20 นาที 20 วินาที ที่ระยะไกล 20 ฟุต (กฏ  20-20-20 ) ถนอมดวงตา

นอกจากนี้เมื่อสายตาสั้นเพิ่มหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนส่วนใหญ่ จะเลือก วิธีปรับแว่นสายตาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มองเห็นชัด เราควรใส่ใจดูแลดวงตาวิธีอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารฟื้นฟูดวงตา การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การทานอาหารบำรุงสายตา ทานวิตามิน การลดกิจกรรมการใช้สายตาระยะใกล้เป็นเวลานานๆติดต่อกันหลายชั่วโมงเป็นต้น

ทาน i-viss ช่วยเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง ลดความเสื่อมของเซลล์