Wisdom Admin

29 August 2021

ปวดตา Eye Strain

ปวดตา Eye Strain บทความโดย อุราภา วัฒนะโชติ Natural Joy Vision อาการปวดตาแยกออกเป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1. อักเสบหรือติดเชื้อ ถ้ามีอาการปวดตา ร่วมกับมีตาแดง บวม มัว อาจเกิดจากตาอักเสบ ตาติดเชื้อ รวมถึงความดันตาสูงเฉียบพลันได้…

Read More…

27 August 2021

เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นโรคหรือความเสื่อมต่างๆที่เกิดจากภาวะสูงอายุจึงพบได้มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงบุคคลรอบข้าง หนึ่งในโรคที่พบบ่อยนั้นคือ เบาหวาน จากการสำรวจขององค์การInternational Diabetes Federation หรือ IDF พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกถึง 463 ล้านคน เเละมีเเนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณ์ว่าในอีก26ปีข้างหน้า จะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั่วโลกประมาณ 700 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยเองเบาหวานถือเป็นโรคยอดนิยมอันดับต้นๆเช่นกัน ซึ่งเบาหวานมีอยู่ด้วยกัน 3…

Read More…